Політика конфіденційності

 

 

Ця Політика конфіденційності (далі – Політика), діє відносно обробки персональних даних які може отримати Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗЕЛЕКТРА” (далі – Наймодавець) від фізичних осіб (суб’єктів персональних даних)(далі – Користувачі) через Мобільний додаток та використання інформації на підставі Конституції України і Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р №2297-VI (далі – Закон).

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у Законі, в тому числі, але не виключно:
– Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних;
– обробка необхідна в цілях надання Вам послуг;
– така обробка вимагається законодавством країни, в якій Ви перебуваєте.

Ми дійсно серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів, потенційних клієнтів та інших осіб, які звернулися до нас, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Наймодавець зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомі. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані в суворій відповідності до вимог чинного законодавства і виключно за наявності законних підстав на таку обробку.

Ви не зобов’язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам Послуги за Договором.

Необхідність ідентифікувати Вас як учасника цього Договору а також здійснювати збір Ваших персональних даних, інформації про Ваші поїздки, їх регулярність, зони водіння полягає у наступному, зокрема:
– переконатися, що Ви досягли мінімального віку, зазначеного в Договорі, з якого Ви може почати користуватися Послугою;
– надання Вам можливості оплачувати Послугу за допомогою Мобільного додатку;
– моніторингу виконання Договору, щоб гарантувати виконання умов, зокрема, щодо роботи Скутеру;
– розрахунку оплати за використані Користувачем Послугу з урахуванням, але не обмежуючись, тривалістю поїздок;
– відстеження маршруту поїздки та відстеження місця розташування Скутера, щоб гарантувати, що використання Скутера відповідає положенням Договору, а також для забезпечення точного уявлення розташування Скутера в Мобільному додатку;
– щоб запобігти і зменшити кількість випадків шахрайства і правильно ідентифікувати Користувача;
– щоб вчасно надати Вам допомогу у випадку дорожньо-транспортної пригоди за Вашою участю;
– для планування і аналізу місця розташування Скутерів в місті;
– з метою поліпшення якості Вашого обслуговування.

Ми використовуємо Вашу контактну інформацію для зв′язку із Вами для та відправки комерційних повідомлень (інформаційних бюлетенів), пов’язаних з Послугою. Ми використовуємо Вашу контактну інформацію виключно для цієї мети, і Ваша контактна інформація, що відома нам, не об’єднується з будь-якої іншою інформацією. Ви можете відмовитися від отримання розсилки в будь-який час.

Ми не здаємо в оренду і не продаємо Вашу контактну інформацію (номер телефону, електронної пошти).

Підставами для обробки персональних даних є:
– згода Користувача як суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних Наймодавцем
– укладення та виконання Договору, однією зі сторін якої є суб’єкт персональних даних;
– необхідність виконання Наймодавцем вимог передбачених Законодавством.

Метою обробки персональних даних є:
– здійснення покладених на Наймодавця функцій відповідно до законодавства України;
– збір, зберігання і обробка персональних даних, отриманих в Мобільному додатку в рамках Закону;
– для відправлення Користувачу комерційних (маркетингових) повідомлень, що містять додаткову інформацію про послуги, актуальні акції та спеціальні пропозиції, що стосуються послуг, що надаються Наймодавцем за допомогою Мобільного додатку;
– ідентифікація суб’єкта персональних даних при використанні Послуги за Договором;
– зв’язок з суб’єктом персональних даних у разі необхідності, в тому числі, напрямок пропозицій, інформаційних матеріалів, повідомлень, інформації та запитів, реклами, а також обробка запитів суб’єкта персональних даних;
– поліпшення якості Послуги, зручності її використання, розробка нових функціональних можливостей і поліпшення якості обслуговування;
– проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
– здійснення розрахунків за Послуги, що надається за Договором;
– виконання Наймодавцем договірних і інших зобов’язань перед Користувачем за Договором та угодами, укладеними між Наймодавцем та Користувачем або третіми особами в інтересах Користувача.

Політика застосовується щодо всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані нами в процесі використання Вами Послуг.

Мета Політики полягає в доведенні до Вас, необхідної інформації, що дозволяє оцінити з якими цілями обробляються персональні дані нами, методи їх обробки і забезпечення безпеки.

При використанні Послуг, Ви, повідомивши Наймодавцю свої персональні дані, в тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики.

У разі незгоди з умовами цієї Політики, Ви ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПРИПИНИТИ використовувати Послуги за Договором.

Згода на обробку персональних даних може бути відкликано суб’єктом персональних даних. У разі відкликання суб’єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, Наймодавець має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних при наявності підстав, передбачених чинним законодавством, зокрема, для завершення розрахунків за фактично спожиті Вами Послуги за Договором.

З метою запобігання випадкам шахрайства, Наймодавець вправі перевіряти достовірність персональних даних, наданих Користувачем, однак не має можливості оцінювати його дієздатність. Відповідно, Наймодавець виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні і достатні персональні дані і докладає всіх необхідних зусиль до підтримки таких даних в актуальному стані, і не порушує права третіх осіб.

У разі, якщо виявиться, що Користувачем надано недостовірні дані з метою отримання Послуги за Договором, вказаний випадок буде розцінений як шахрайство.

Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних, необхідних для виконання Договору, Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст і цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані за згодою власників персональних даних і в рамках чинного законодавства.

Наймодавець, отримавши персональні дані від Користувача, не приймає на себе зобов’язання по інформуванню суб’єктів (їх представників), персональні дані яких йому передані, про початок обробки персональних даних, оскільки обов’язок здійснити відповідне інформування, при укладанні договору з суб’єктом персональних даних та /або при отриманні згоди на таку передачу, несе Користувач, який передав персональні дані.

Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону.

Вказана Політика діє відносно всієї інформації, яку Наймодавець може отримати про Користувача при використанні їм Послуги за Договором, а також в ході виконання Наймодавцем Договору з Користувачем.

Наймодавець звільняється від відповідальності за наслідки, які настали у зв’язку з обробкою ним персональних даних, у разі якщо він не несе відповідальності за подію, що спричинило настання таких наслідків.

Ніхто у віці до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через Мобільний додаток. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб віком до 18 років.

Наймодавець для здійснення своєї діяльності і для виконання своїх зобов’язань за Договором обробляє персональні дані Користувача, надані ним добровільно при реєстрації в Мобільному додатку і які зберігаються в особистому кабінеті.

Ми просимо Вас повідомляти тільки ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами Послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх з необхідним рівнем захисту.

Наймодавець має право встановлювати вимоги до складу персональних даних, які повинні обов’язково надаватися при використанні Послуги. Якщо певна інформація не відзначена Наймодавцем як обов’язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на свій розсуд.

Обробка персональних даних Наймодавцем здійснюється на основі принципів:
– законності цілей і способів обробки персональних даних;
– сумлінності Наймодавцю, як власника персональних даних, досягається шляхом виконання вимог законодавства України щодо обробки персональних даних;
– досягнення конкретних, заздалегідь визначених цілей обробки персональних даних;
– відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
– відповідності переліку і обсягу оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;
– достовірності персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей обробки персональних даних;
– забезпечення при обробці персональних даних точності персональних даних, їх достатності, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних;
– неприпустимості об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з цілями несумісними між собою;
– зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки.

Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення по досягненню цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України.

Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов’язань перед Вами або контролюючими органами.

Ми можемо з плином часу мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію зі статистичної або іншою метою без подальшого повідомлення Вас, оскільки така інформація перестає бути персональними даними.

Обробка персональних даних здійснюється Наймодавцем в статистичних чи інших дослідницьких цілях за умови обов’язкового знеособлення персональних даних.

Наймодавець не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового чи етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних і генетичних даних.

Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням умов, визначених законодавством України.

Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше ніж це визначено Законодавством України.

Персональні дані, термін обробки (зберігання) яких закінчився, повинні бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законом. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб’єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлено Законом. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено Законом. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов’язань перед Вами або контролюючими органами.

Ми можемо з плином часу мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. В цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію без подальшого інформування Вас.

Для досягнення цілей цієї Політики та Договору, до обробки персональних даних допущені тільки ті працівники Наймодавцю, на яких покладено такий обов’язок відповідно до їх службових (трудових) обов’язків. Доступ інших працівників може бути надано виключно в передбачених Законом випадках. Наймодавець гарантує від своїх працівників дотримання конфіденційності і забезпечення безпеки персональних даних при їх обробці.

Наймодавець має право передати персональні дані третім особам в наступних випадках:
– суб’єкт персональних даних письмово висловив свою згоду на такі дії, які є необхідними для виконання мети Договору;
– передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури. При цьому доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або не може їх забезпечити.

Наймодавець має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності і нерозголошення персональних даних.

Представники органів державної влади (в тому числі, контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, оброблюваних Наймодавцем, в обсязі та порядку, визначеному чинним законодавством України.

Діяльність Наймодавцю з обробки персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов’язана із захистом Наймодавцем конфіденційності отриманої інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Щодо персональної інформації зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія онлайн-сервісу або настройки використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами онлайн-сервісу або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

Наймодавець реалізує наступні вимоги законодавства України в області персональних даних:
– вимоги конфіденційності персональних даних;
– вимоги про забезпечення реалізації суб’єктом персональних даних своїх прав;
– вимоги про забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних (з прийняттям (забезпеченням прийняття) заходів з видалення або уточнення неповних або неточних даних);
– вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних;
– інші вимоги Закону.

Відповідно до Закону Наймодавець самостійно визначає склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов’язків, передбачених законодавством в області персональних даних від несанкціонованого або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження.

Наймодавець дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам необхідна, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надаєте більше меж необхідної обробки. Крім цього, ми налаштували все інтерфейси Мобільного додатку для надання Послуг так, щоб дотримувалася максимально можлива конфіденційність, настройки якої можна відкоригувати на свій розсуд. При передачі персональних даних державним органам ми завжди використовуємо найбільш безпечні і перевірені шляхи передачі таких даних.

Cookies – це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на комп’ютері або мобільних пристроях в момент, коли Ви починаєте їх використовувати. Таким чином, Мобільний додаток на час пам’ятатиме Ваші переваги і дії, які Ви виконали, в тому числі для того, щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують тільки комп’ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.

Cookies та інші технології відстеження в рамках надання Послуг можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації Мобільного додатку, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

Для отримання додаткової інформації про те, що таке cookies, як вони працюють, як ними управляти або як їх видалити, звертайтесь до служби підтримки Наймодавця.

Повідомляємо Вам, що Ви можете в настройках деяких інтернет-браузерів можна налаштувати заборону cookies та інших технологій відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви вимкните деякі файли cookies, функціональність Мобільного додатку може бути обмежена і Ви не зможете використовувати всі його переваги, а також можлива некоректна робота Мобільного додатку або взагалі, надання Послуг за Договором може бути неможливим.

Наймодавець має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності і нерозголошення персональних даних.

Представники органів державної влади (в тому числі, контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, оброблюваних в Наймодавцю, в обсязі та порядку, визначеному законодавством України.

Якщо Ви виявили, що деякі персональні дані, які ми обробляємо про Вас, є неправильними або застарілими, будь ласка, повідомте нам про це.

Якщо Ви хочете виправити персональні дані, які обробляються нами, Ви можете провести коригування самостійно, ввійшовши в свій особистий кабінет в онлайн-сервісі або зв’язавшись з Наймодавцем.

У деяких випадках ми не зможемо змінити Ваші персональні дані. Зокрема, таким випадком може бути, коли Ваші персональні дані вже були використані в процесі виконання Договору і/або вони містяться в податковому документі, який був оформлений відповідно до податкового законодавства України.

У разі, якщо Наймодавець обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових / рекламних розсилок), подальшу обробку можна в будь-який час припинити. Досить відкликати згоду на таку обробку.

Для забезпечення безпеки персональних даних Наймодавець може використоввати хмарні послуги. Отримати від Наймодавця актуальні відомості де знаходитимуться Ваші дані можливо безпосередньо перед наданням таких персональних даних та укладенням Договору.

Ця Політика може бути змінена або припинена Наймодавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувачів, в тому числі, якщо цього вимагатиме чинне законодавство. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Наймодавця та/або у Мобільному додатку, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики та Договору. Тому ми просимо Вас відвідувати вказаний сайт Наймодавця та Мобільний додаток, щоб переконатися в тому, що Ви володієте актуальною інформацією.

 

Ця Політика є внутрішнім документом Наймодавця та невід′ємним додатком до Договору – Умов та Правил надання послуги ТОВ «ЗЕЛЕКТРА» з прокату двоколісного транспортного засобу з електродвигуном.